Vi stödjer BHSK 2023

BHSK ser inte på sponsring som ett stöd, utan som ett samarbete som gynnar bägge parter. Kontakta oss om ni vill ingå ett givande samarbete.

Nedan ses klubbens samarbetspartners för år 2023.

Tack för Ert stöd!