ÅRSMÖTE !

Bosnien Hercegovina SK har nöjet att få kalla er medlemmar till årsmötet som kommer att hållas söndagen den 28 januari mellan klockan 13:00 -15:00.

Förslag till dagordningen 

1. Öppningen av årsmötet
2. Val av mötesordförande
3 Val av mötessekreterare
4 Val av person att justera protokollet
5 Godkännande av dagordningen
6 Fastställande av röstlängd
7 Årsmötets behöriga utlysande
8 Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse
9 Revisionsberättelse
10 Frågan om ansvarsfrihet
11 Fastställande av medlemsavgift och övrigaavgifter
12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
13 Val av ordförande
14 Val av övriga ledamöter
15 Val av ersättare
16 Val av revisor
17 Val av valberedningen 
18 Mötet avslutas


Rösträtt har medlem som avlagt medlemsavgift för verksamhetsåret 2023.

Om ni vill komma med förslag kan ni maila till oss på:
bhsk2010@gmail.com

Vad: Årsmöte för BHSK
Var: BKF Sarajevo 
Ystadsvägen 42, Malmö 
När: söndagen den 28 januari 2024 kl. 13.00


Varmt välkomna!
/Styrelsen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter