BHSK spelar i Div 5 Sydvästra 2016

Skåne FF:s Tävlingskommitté (TK) har vid sammanträde 2013-11-13 tagit del av inkomna synpunkter och önskemål från distriktets föreningar.

TK har i en samlad bedömning reviderat och fattat beslut om ett slutgiltigt förslag.

Föreningar markerade med orange text har fått en ändrad serieplacering jämfört med förslag 1.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter