Årsmöte 2015

I förra måndag (2015.03.02) var alla våra medlemmar välkomna till Flintyxegatan 9 för det sedan tidigare planerade årsmötet.
 
Det som bör understrykas är att under mötet valde vi ny styrelse (ordförande, kassör, sekreterare, och ledamöter).
En annan viktig del av mötet var utfärdande av våra mål.

De mål vi särskilt vill fokusera på är följande:

1. Föreningens Organisation ska förbättras och vara mer aktiv.
2. Sportsligmålsättning är att stanna kvar i division 4
3. Etablering av minst ett ungdomslag i klubbens regi.
4. Jobba aktivt och professionellt med våra nuvarande och blivande sponsorer.
5. Anställa en materialförvaltare/konsulent på heltid.

För mer information från BHSK:s årsmöte är det bara att klicka upp årsmötesprotokollet. 

                      .

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter